การซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)(CCB ๖) จำนวน ๑๒๘ ลูก

Comments are closed.