การซื้อโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ๓๐๐ มม. ๑ ดวง จำนวน ๑๕ ชุด

ประกาศวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.