การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

เลขที่ กจด.ปจ. ๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.