การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓

เลขที่ กจด.ปจ. ๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.