โครงการทางพิเศษสายสายพระราม ๓-ดาวคะนอ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร)

ประกาศวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.