โครงการทางพิเศษ สายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร)

ประกาศวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.