โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.