project โครงการ โครงการที่อยู่ในแผนงาน รวมถึงโครงการปรับปรุงทางขึ้น - ลงทางพิเศษ

รายงานการสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

SummaryPublicOpinion-KatooKohKeawPhuket-Feb2566

โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

SummaryPublicOpinionChalongrath-MR10-Feb2566

โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (MR 10)

SummaryPublicOpinion-Ngamwongwan-Rama9-Dec2565

โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม9) ภายใต้งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ 1

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

รายงานสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2

รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)