project โครงการ โครงการที่อยู่ในแผนงาน รวมถึงโครงการปรับปรุงทางขึ้น - ลงทางพิเศษ

โครงการทางพิเศษ สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต