โครงการ โครงการที่อยู่ในแผนงาน รวมถึงโครงการปรับปรุงทางขึ้น - ลงทางพิเศษ

โครงการที่อยู่ในแผนงาน

1โครงการศึกษาความเหมาะสมทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและชั้นในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ ๒ และทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงสุขสวัสดิ์-ดาวคะนอง และสะพานพระราม 9 ซึ่งให้บริการมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี โดยโครงการสามารถใช้เป็นเส้นทางทดแทนในขณะที่สะพานพระราม 9 ปิดทำการซ่อมบำรุงใหญ่ อีกทั้งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางและการขนส่งสินค้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุการณ์อุทกภัย เป็นต้น

แนวสายทางมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 ของกรมทางหลวง บริเวณ กม. 13+000 ของถนนพระรามที่ 2 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามที่ 2 มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคะนอง จากนั้นซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระรามที่ 3 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่ โดยมีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช สำหรับช่วงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจรขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9 โดยมีทางขึ้น-ลง จำนวน 7 แห่ง และมีทางแยกต่างระดับจำนวน 1 แห่ง ระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร

สถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ
2โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) และ ระยะที่ 2 (ส่วนทดแทนตอน N1 บางซื่อ-ถนนประเสริฐมนูกิจ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐ์มนูธรรมบริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัช ลดการคับคั่งของการจราจรบริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ และเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษให้เป็นโครงข่ายในแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) อย่างสมบูรณ์

แนวสายทางโครงการ ประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ส่วนคือ ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) และระยะที่ 2 (ส่วนทดแทนตอน N1 บางซื่อ-ถนนประเสริฐมนูกิจ) โดยมีรายละเอียดแนวสายทางดังนี้

ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) มีจุดเริ่มต้นประมาณ กม. 0+764 ของ ถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 2 ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางของถนนประเสริฐมนูกิจ ข้ามคลองบางบัว ผ่านแยกวังหิน แยกเสนานิคม แยกสุคนธสวัสดิ์ ไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชบริเวณทางแยกถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม ผ่านแยกถนนนวมินทร์ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ และมีจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกฯ ด้านตะวันออก ระยะทาง 11.3 กม. โดยแนวสายทางของโครงการตอน N2 มีแนวซ้อนทับกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)

ระยะที่ 2 (ส่วนทดแทนตอน N1 บางซื่อ-ถนนประเสริฐมนูกิจ) มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนฯ ที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร มุ่งหน้าทิศเหนือแล้วเลี้ยวขวาไปตามแนว ถ.งามวงศ์วานผ่าน ม.เกษตรศาสตร์ และเชื่อมต่อกับทางพิเศษตอน N2 ระยะทาง 7.1 กม.

สถานะปัจจุบัน
- ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

- ส่วนทดแทนตอน N1 อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนแนวสายทางและรูปแบบโครงการ
3โครงการทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (Missing Link)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษในแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) กับแนวเหนือ-ใต้ (North-South Corridor) ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้โครงข่ายทางพิเศษมีการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์มากขึ้น บรรเทาปัญหาความคับคั่งของการจราจรบนทางพิเศษและการจราจรติดขัดของถนนระดับพื้นดิน รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธินในอนาคต โดยโครงการสามารถเชื่อมโยงกับระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก และส่วนทดแทนตอน N1 นอกจากนั้นยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกเพื่อขึ้นเหนือไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองโดยใช้ทางยกระดับอุตราภิมุขได้

แนวสายทางมีจุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากบริเวณทางแยกต่างระดับรัชวิภา โดยจะเป็นทางแยกต่างระดับแบบ System Interchange โครงสร้างจะวิ่งลอดใต้ทางยกระดับอุตราภิมุข ไปตามแนวถนนกำแพงเพชร 2 ลอดใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ยกข้ามทางพิเศษศรีรัช โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง คลองเปรมประชากร โดยมีจุดสิ้นสุดเชื่อมกับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โครงการเป็นโครงสร้างทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร (2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางจะอยู่ในช่วงกลางของแนวสายทาง

สถานะปัจจุบัน
กทพ. ได้ชะลอการดำเนินโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครออกไปก่อน
4โครงการพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากตัวเมืองภูเก็ต ผ่านอำเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตอง ซึ่งทางหลวงดังกล่าวมีขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางแคบ เส้นทางมีความคดเคี้ยวและลาดชันสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกหนัก และยังเกิดปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีปริมาณจราจรสูงตลอดวัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มมาตรฐานแนวเส้นทางให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังหาดป่าตอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

แนวสายทางโครงการเป็นทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวสายทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา (ถนนผังเมืองรวมสาย ก) ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง (สำหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทางและรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) ยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร แล้วจึงเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง 1.85 กิโลเมตร หลังจากผ่านช่วงภูเขาจึงเป็นทางยกระดับระยะทาง 1.23 กิโลเมตร จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร

สถานะปัจจุบัน
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการฯ ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
5โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นการแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน

แนวสายทางมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อออกจากจุดสิ้นสุดแนวทางพิเศษบูรพาวิถี (ปัจจุบัน) กม. 54+493 เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนเทพรัตน และเลี้ยวซ้ายไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมีทางขึ้น-ลงของโครงการเชื่อมกับทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง ระยะทางประมาณ 4.4 กิโลเมตร

สถานะปัจจุบัน
ปัจจุบันการศึกษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
คลิกอ่านรายละเอียด
6โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพโดยการอำนวยความสะดวกให้รถบรรทุกสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับทางพิเศษได้โดยตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือกรุงเทพเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคต

แนวสายทางมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือตู้สินค้า (Terminal) และพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของท่าเรือกรุงเทพ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 2 ช่องจราจร) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนภายในท่าเรือกรุงเทพ โดยมีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถีในด้านทิศตะวันออก และทางพิเศษฉลองรัชในด้านทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 2.25 กิโลเมตร

สถานะปัจจุบัน
ปัจจุบัน กทพ. ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
7โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรของโครงข่ายถนนและทางหลวงในปัจจุบัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรีอีกด้วย

แนวสายทางมีจุดเริ่มจากทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) แนวสายทางเป็นทางพิเศษระดับดินขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) ไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์และถนนนิมิตใหม่ จากนั้นเลี้ยวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนลำลูกกา บริเวณ กม. ๒2+5๐๐ และตัดผ่านทางหลวงชนบท นย. 3001 ตัดถนนรังสิต-นครนายก ที่บริเวณ กม. 59+800 แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) บริเวณ กม. ๑๑๖+0๐๐ ตัดข้ามและเลียบไปตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๒๒ เข้าบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่บริเวณ กม. ๑๐+๗๐๐ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 104.7 กิโลเมตร

สถานะปัจจุบัน
ปัจจุบันคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว และ กทพ. อยู่ในระหว่างดำเนินการงานออกแบบรายละเอียดโครงการ
แชร์