การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.