การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.