การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.