การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ๑๐๖ MHz (ช่วงรายการ ๑๐๖ กูรูทอล์ค)

ประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

Comments are closed.