การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๑๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are closed.