การซื้อโพลีเมอร์เฟรมใช้กับ TREADLE จำนวน ๑๐๐ อัน

เลขที่ กจด.ปซ.๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.