กทพ. จัดกิจกรรม “ใช้มาก ได้มาก กับบัตร Easy Pass” แจกบัตรชมภาพยนตร์ 1,000 ใบ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “ใช้มาก ได้มาก กับบัตร Easy Pass” แจกบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 1,000 ใบ เพียงมียอดใช้บัตร Easy Pass ผ่านทางในเดือนเมษายนครบ 700 บาท ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดย 500 ท่านแรกจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 1 คน ต่อ 2 ใบ รวมทั้งสิ้น 1,000 ใบ ทั้งนี้ผู้ใช้ Easy Pass สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.exat.co.th และ www.thaieasypass.com โดยจะปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 24.00 น. หรือจนกว่าของรางวัล จะหมด และประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สามารถใช้บัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ Major Cineplex & EGV ทุกสาขา, Esplanadeแคราย, Westgate Cineplex, East Vill Cineplex, Paradise Cineplex และ Mega Cineplex (ในระบบปกติ 2D)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์กิจกรรม “ใช้มาก ได้มาก กับบัตร Easy Pass”
* ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มียอดชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ในเดือนเมษายน 2560 ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป จำนวน 500 คนแรก ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์จำนวน 1 คน ต่อ 2 ใบ โดยมีจำนวนรางวัลบัตรชมภาพยนตร์จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ใบ
** ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass เท่านั้น
*** ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ใช้ทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษโดยใช้บัตร Easy Pass ที่ช่องทางอัตโนมัติ Easy Pass ของทางพิเศษ 8 สายทาง ได้แก่ 1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 2) ทางพิเศษศรีรัช 3) ทางพิเศษฉลองรัช 4) ทางพิเศษ อุดรรัถยา 5) ทางพิเศษบูรพาวิถี 6) ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์ 7) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) 8) ทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
***** สามารถใช้ชมภาพยนตร์ที่ Major Cineplex & EGV ทุกสาขา, Esplanade แคราย, WestgateCineplex, East Vill Cineplex, Paradise Cineplex, Mega Cineplex (ในระบบปกติ 2D)
****** ลูกค้าสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่อดู 3D ได้
******* ชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มเงินสดเพื่อชมภาพยนตร์ที่นั่งพิเศษได้ โดยลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มในส่วนต่างจากราคาบัตรชมภาพยนตร์ปกติ
******* บัตรชมภาพยนตร์มีอายุ 1 ปี (ระบุวันที่หมดอายุในบัตร)
********* ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 24.00 น. หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
********** ประกาศผลผู้ที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.exat.co.th และเว็บไซต์ www.thaieasypass.com
********** จัดส่งบัตรชมภาพยนตร์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ภายในเดือนมิถุนายน 2560
*********** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

————————————
เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์กิจกรรม “ใช้มาก ได้มาก กับบัตร Easy Pass”

* ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มียอดชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ในเดือนเมษายน 2560 ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป จำนวน 500 คนแรก ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์จำนวน 1 คน ต่อ 2 ใบ โดยมีจำนวนรางวัลบัตรชมภาพยนตร์จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ใบ

** ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass เท่านั้น

*** ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ใช้ทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษโดยใช้บัตร Easy Pass ที่ช่องทางอัตโนมัติ Easy Pass ของทางพิเศษ 8 สายทาง ได้แก่ 1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 2) ทางพิเศษศรีรัช 3) ทางพิเศษฉลองรัช 4) ทางพิเศษ อุดรรัถยา 5) ทางพิเศษบูรพาวิถี 6) ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์ 7) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) 8) ทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

***** สามารถใช้ชมภาพยนตร์ที่ Major Cineplex & EGV ทุกสาขา, Esplanade แคราย, WestgateCineplex, East Vill Cineplex, Paradise Cineplex, Mega Cineplex (ในระบบปกติ 2D)

****** ลูกค้าสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่อดู 3D ได้

******* ชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มเงินสดเพื่อชมภาพยนตร์ที่นั่งพิเศษได้ โดยลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มในส่วนต่างจากราคาบัตรชมภาพยนตร์ปกติ

******* บัตรชมภาพยนตร์มีอายุ 1 ปี (ระบุวันที่หมดอายุในบัตร)

********* ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 24.00 น. หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

********** ประกาศผลผู้ที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.exat.co.th และเว็บไซต์ www.thaieasypass.com

********** จัดส่งบัตรชมภาพยนตร์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ภายในเดือนมิถุนายน 2560

*********** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับสิทธิ์ “ใช้มาก ได้มาก กับบัตร Easy Pass

Comments are closed.