ยกเลิกประกาศ การจัดซื้อไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) จำนวน ๓๐ ชุด

เลขที่ กจด.ปซ.๖๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.