๑ กันยายน ๒๕๖๑ กทพ. ปรับค่าผ่านทางพิเศษ เฉพาะทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)และทางพิเศษบูรพาวิถี สำหรับรถบางประเภทและบางด่านฯ เท่านั้น

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ปรับค่าผ่านทางพิเศษเฉพาะทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
– ปรับค่าผ่านทางพิเศษขึ้น ๕ บาท เฉพาะรถ ๖ – ๑๐ ล้อ และมากกว่า ๑๐ ล้อขึ้นไป จำนวน ๓ ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก)

ทางพิเศษบูรพาวิถี
– ปรับค่าผ่านทางพิเศษขึ้น ๕ บาท สำหรับรถทุกประเภท จำนวน ๑๑ ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก)

เอกสารรายละเอียดการปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ดาวน์โหลด

* ทั้งนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ไม่มีการปรับค่าผ่านทางพิเศษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.