๑ ธ.ค. ๖๐ – ๓๑ ม.ค. ๖๑ นี้ กทพ. จัดโปรฯ โดนใจ เพียง ๕๐๐ บาท ก็สามารถใช้บัตร Easy Pass ได้

๑ ธ.ค. ๖๐ – ๓๑ ม.ค. ๖๑ นี้ กทพ. จัดโปรฯ โดนใจ เพียง ๕๐๐ บาท ก็สามารถใช้บัตร Easy Pass ได้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดสมัครใช้บริการบัตร Easy Pass โดยจัดโปรโมชั่นพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพียงสำรองค่าผ่านทางพิเศษครั้งแรก จากเดิม ๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท โดยไม่มีค่ามัดจำอุปกรณ์ (เนื่องจากนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา กทพ. ได้ยกเลิกการเก็บค่าประกันบัตร Easy Pass โดยบัตร Easy Pass ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทพ.)


กทพ. มอบความสุขให้ผู้ใช้ทางพิเศษช่วงปีใหม่ สามารถใช้บัตร Easy Pass ได้ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพียงแค่สำรองเงินค่าผ่านทางพิเศษครั้งแรก ๕๐๐ บาท เท่านั้น โดยไม่มีค่ามัดจำอุปกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้บัตรให้มากยิ่งขึ้น จากปัจจุบันที่มียอดผู้ใช้บัตรทั้งสิ้นกว่า ๑.๓ ล้านบัตร ซึ่งการผ่านทางโดยใช้บัตร Easy Pass จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ ได้เป็นอย่างดี

 

ปัจจุบัน กทพ. ได้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการระบบ Easy Pass อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาด้านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล การเพิ่มช่อง Easy Pass เพื่อรองรับผู้ที่ใช้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากที่อาคารด่านฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บัตร Easy Pass อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้ ATM, Internet Banking และ Mobile Banking เป็นต้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการเติมเงินและการสมัครใช้บัตร Easy Pass ได้ที่ www.thaieasypass.com หรือ EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ สามารถสมัครขอใช้บัตร Easy Pass ในช่วงเวลาโปรโมชั่นดังกล่าวได้ที่

• อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.

• ศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ในวันทำการเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

• ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนอโศก-ดินแดง ในวันทำการเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

• ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณจุดพักรถบางนา (ขาออก) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ในวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

Comments are closed.