๑ พ.ย. นี้ กทพ. มอบส่วนลด ๕ บ./เที่ยว สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านฯ อโศก ๔

วันนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๔ ทางพิเศษศรีรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดแถลงข่าวการให้ส่วนลด จำนวน ๕ บาท/เที่ยว สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๔ โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในงานแถลงข่าว และได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ อาภาพันธ์ กรรมการ กทพ. ร่วมด้วย นายอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ และนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ผู้จุดประกายโครงการเชิญชวนให้ผู้ใช้เงินสดที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๔ หันมาใช้บัตร Easy Pass ตลอดจนผู้บริหารกรมทางหลวง และผู้บริหารบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในงานแถลงข่าวด้วย

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในรายละเอียดว่า บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อโศก ๔ เป็นด่านที่มีปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า เนื่องจากมีผู้ใช้บริการที่มาจากด่านฯ ศรีนครินทร์ ขาเข้ารวมถึงจากทางพิเศษฉลองรัชจะต้องชำระค่าผ่านทางจำนวน ๕๐ บาท เพื่อเข้าสู่ระบบทางพิเศษในเขตเมือง โดยด่านฯ ดังกล่าวมีช่องทางเงินสดจำนวน ๕ ช่อง และช่องทางอัตโนมัติ (Easy Pass) จำนวน ๔ ช่อง ซึ่งช่องทางเงินสดสามารถเก็บเงินและระบายการจราจรได้ประมาณ ๔๐๐ คัน/ชั่วโมง ส่วนช่องทางอัตโนมัติ (Easy Pass) สามารถระบายรถได้เร็วกว่าประมาณ ๑,๒๐๐ คัน/ชั่วโมง และปัจจุบันผู้ใช้บริการที่ชำระด้วยเงินสดมีมากกว่าผู้ใช้บัตร Easy Pass ทำให้รถติดขัดสะสมและเกิดท้ายแถวกีดขวางช่องทาง กทพ. จึงได้พยายามส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการที่ชำระด้วยเงินสดเปลี่ยนมาใช้บัตร Easy Pass เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดมาโดยตลอดด้วยการรณรงค์กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ อาทิ ลดยอดเติมเงินขั้นต่ำครั้งแรก เติมเงินฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม รวมถึงการอำนวยความสะดวกทั้งช่องทางการสมัคร ช่องทางการเติมเงิน แต่ยอดผู้ใช้บัตร Easy Pass ยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น กทพ. จึงได้พิจารณาจัดทำโครงการนำร่อง (Pilot Project) โดยลดค่าผ่านทางสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๔ ลง ๑๐% จาก ๕๐ บาท เหลือ ๔๕ บาท เฉพาะวันทำการ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้บัตร Easy Pass ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“โครงการดังกล่าวเป็นการทดลองดำเนินงาน ใช้ระยะเวลาทดลองประมาณ ๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งหากประเมินผลแล้วปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาจราจรได้ก็จะได้ขยายผลไปใช้ในด่านเก็บค่าผ่านทางอื่น ๆ ที่มีปัญหาจราจรต่อไป” ดร.สุชาติฯ ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในท้ายที่สุด

 

 

Comments are closed.