๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กทพ. ลดค่าสมัครใช้บัตร Easy Pass เหลือ ๕๐๐ บาท จากเดิม ๑,๐๐๐ บาท โดยไม่มีค่ามัดจำอุปกรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กทพ. ลดค่าสมัครใช้บัตร Easy Pass
เหลือ ๕๐๐ บาท จากเดิม ๑,๐๐๐ บาท โดยไม่มีค่ามัดจำอุปกรณ์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลดค่าสมัครใช้บัตร Easy Pass เริ่มแรกจากจำนวน ๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท ซึ่งใช้เป็นค่าผ่านทางพิเศษได้ทั้ง ๕๐๐ บาท โดยไม่มีค่ามัดจำอุปกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้บัตรให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยก่อนหน้านั้นในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา กทพ. ได้เคยจัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้สมัครใช้บริการบัตรอีซี่พาส (Easy Pass) โดยปรับลดเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษครั้งแรก จากเดิม ๑,๐๐๐ บาท เหลือ ๕๐๐ บาท ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้ทางพิเศษเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตรอีซี่พาส (Easy Pass) มากยิ่งขึ้น อันจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ กทพ. โดยคณะกรรมการ กทพ.จึงได้มีมติให้ลดค่าสมัครใช้บัตรอัตโนมัติเริ่มแรกจากจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เหลือ ๕๐๐ บาท เป็นการถาวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถสมัครขอใช้บัตรอีซี่พาสได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. และศูนย์ราชการสะดวก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ในวันและเวลาทำการ ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

Comments are closed.