๖๗๐๐๐๐๐๐๑๑ การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบริเวณทางขึ้น-ลง (ช่วง กม.๓๐+๖๐๐ ถึง กม.๓๑+๔๐๐ บนทางด่วนเฉลิมมหานคร ทั้ง ๒ ทิศทาง)

Comments are closed.