๖๗๐๐๐๐๐๐๒๖ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางด่วนเฉลิมมหานคร (กม.๑๕+๐๐๐ ถึง กม.๑๔+๒๐๐ ทิศทางบางนา-ท่าเรือและบริเวณหน้าด่านดินแดง)

Comments are closed.