๖๗๐๐๐๐๐๐๒๙ การซื้อราวกันชนชนิดลูกกลิ้ง (Safety Roller Barrier) พร้อมติดตั้ง บริเวณทางออกสุขสวัสดิ์ ทางด่วนเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

Comments are closed.