๖๗๐๐๐๐๐๐๓๐ รายงานขอซื้อขอจ้างงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางด่วนเฉลิมมหานคร (บริเวณ กม.๑๐+๐๐๐ และบริเวณ กม.๔+๓๖๙ ถึง กม.๑+๕๐๐ ทิศทางท่าเรือ-ดินแดง)

Comments are closed.