๖๗๐๐๐๐๐๐๕๕ รายงานขอซื้อขอจ้างงานจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางด่วนเฉลิมมหานคร ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนอง และทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

Comments are closed.