๖๗๐๐๐๐๐๐๗๙ การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) (ติดตั้งภายในศูนย์ควบคุม และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช)

Comments are closed.