๖๗๐๐๐๐๐๐๘๓ การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM 91) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Comments are closed.