๖๗๐๐๐๐๐๑๐๙ รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างเหมาบริการรถยนต์จำนวน ๖ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

Comments are closed.