๖๗๐๐๐๐๐๒๒๒ รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง ช่าง ผู้ช่วยช่าง และพนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. และ กวพ. ประจำปี ๒๕๖๖

Comments are closed.