๖๗๐๐๐๐๐๒๒๕ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีภายนอกสายเคเบิ้ล เสาขึง และสีภายในคานขวางของสะพานพระราม ๙

Comments are closed.