๖๗๐๐๐๐๐๒๓๒ การเช่าวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายสำรองระหว่างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกับศูนย์ควบคุมทางพิเศษ จำนวน ๑ งาน

Comments are closed.