๖๗๐๐๐๐๐๓๓๕ งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage 18 TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Comments are closed.