🚩รองผู้ว่าการ กทพ. ร่วมกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้า ยิงเมล็ดพันธุ์พืช สร้างโป่งเทียม เพิ่มแหล่งอาหารสัตว์ป่า” กับ กทพ. และ สวพ.FM91🌱🌳🐾

🗓️เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้า ยิงเมล็ดพันธุ์พืช สร้างโป่งเทียม เพิ่มแหล่งอาหารสัตว์ป่า” 🌱🌳🐾 กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ สวพ.FM91 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเเละสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566” พร้อมด้วย นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

📌โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายเสรี นาคบุญ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ นางสุภาณี จำปาเงิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ เเละเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้การต้อนรับ เเละ”พอร์ช

🎙️นายชาตรีฯ เปิดเผยว่า กทพ.ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาโดยมีผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยกำหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ เพื่อเชิญชวนประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ ที่สนใจสมัครคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละไม่ต่ำกว่า 80 คน ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษเป็นอย่างมาก กทพ. จึงได้ดำเนินการกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง (เว้นช่วงเกิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่าง พ.ศ. 2562 – 2564 จำนวน 3 ปี ) จนปัจจุบัน เป็นเวลา 22 ปี จำนวน 41 ครั้ง โดยได้มีการปรับกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ศรัณย์” ดาราจิตอาสา ร่วมกิจกรรมด้วย💁‍♀️💁‍♀️

📍ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของ กทพ. แล้ว ยังได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับได้รับความเพลิดเพลินกับการทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง กทพ. กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ และสถานีวิทยุเพื่อการจราจร ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กทพ. กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ ให้เกิดความประทับใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการทางพิเศษเพื่อปรับปรุงงานของ กทพ. ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และเพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

🌳กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน คือ วันเสาร์ ที่ 11 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2566 โดยในวันเสาร์ที่ 11 เป็นการเริ่มต้นลงทะเบียนผู้ใช้ทางพิเศษ ที่เป็นเจ้าของบัตร Easy Pass พร้อมผู้ติดตาม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ถนนริมคลองบางกะปิ และได้ออกเดินทางมายังศูนย์ศึกษาธรรมชาติเเละสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พร้อมรับฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของ ศูนย์ฯ และร่วมกันทำกิจกรรมปั้นและยิงเมล็ดพันธุ์พืช หรือ “Seed Bombs” รวมทั้งร่วมกัน“สร้างโป่งเทียม” เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารแร่ธาตุเสริมให้แก่สัตว์ป่า🌳🐾🌱

🎯ส่วนช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 12 ก่อนเดินทางกลับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ก็จะได้รับความรู้ จากการสัมมนา “เดินทางปลอดภัย ไปกับการทางพิเศษฯ พร้อมอัพเดท Easy Pass Plus” โดย วิทยากรจาก กทพ. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.