การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และกันชนท้าย จำนวน ๒ คัน

ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.