การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sign) บนทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

แชร์

Comments are closed.