กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร “EXAT Road Show” ในงาน“ท่องไทย ท่องโลก ครั้งที่ ๑๔” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดย กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัญจร “EXAT Road Show” ในงาน “ท่องไทย ท่องโลก ครั้งที่ ๑๔” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี และประโยชน์ของการใช้บริการทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ผ่านสื่อโปสเตอร์และแผ่นพับ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้มาใช้ทางพิเศษให้มากยิ่งขึ้น โดยเผยแพร่คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ และเปิดจุดรับสมัครเป็นสมาชิกบัตร Easy Pass รวมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น เล่นเกมลุ้นรับของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กทพ. เป็นต้น

Comments are closed.