กทพ. เปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

กทพ. เปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะเปิดให้ประชาชนขับรถยนต์ทดลองใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตลอดทั้งเส้นทางรวมระยะทางประมาณ ๑๖.๗ กม. โดยไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น.ของวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงเวลา ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

ทั้งนี้ การเปิดทดลองใช้ในวันดังกล่าวจะยังไม่เปิดทางเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ ๒) ที่ด่านบางซื่อ ๑ (ขาออก) และด่านบางซื่อ ๒ (ขาเข้า) โดยผู้ที่ต้องการเดินทางไปฝั่งธน ให้ใช้ด่านกำแพงเพชร ๒ ทางขึ้นอยู่บริเวณตรงข้ามสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเข้าสู่ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และผู้ที่เดินทางมาจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ให้ใช้ทางลงจตุจักรลงสู่ถนนกำแพงเพชร ๒ แล้วต่อเนื่องไปใช้ด่านบางซื่อ เพื่อเข้าสู่ทางพิเศษศรีรัช

 

สำหรับอัตราค่าผ่านเป็นแบบเหมาจ่าย โดยกำหนดอัตราค่าผ่านทางสำหรับรถยนต์แต่ละประเภท ประกอบด้วย รถยนต์ ๔ ล้อ อัตรา ๕๐ บาท รถยนต์ ๖-๑๐ ล้อ อัตรา ๘๐ บาท และรถยนต์มากกว่า ๑๐ ล้อ อัตรา ๑๑๕ บาท สำหรับด่านบางซื่อ ๒ ซึ่งเป็นด่านเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช ใช้อัตราค่าผ่านทาง รถยนต์ ๔ ล้อ อัตรา ๕๐ บาท รถยนต์ ๖-๑๐ ล้อ อัตรา ๗๕ บาท และรถยนต์มากกว่า ๑๐ ล้อ อัตรา ๑๑๐ บาท

Comments are closed.