กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อติดตั้งโครงป้ายและป้ายแนะนำเส้นทาง

กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อติดตั้งโครงป้ายและป้ายแนะนำเส้นทาง

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) จะดำเนินการติดตั้งโครงป้ายและป้ายแนะนำเส้นทางจราจรบนทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร บริเวณกิโลเมตรที่ 13+700 ถึงกิโลเมตรที่ 14+600 จึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจรบริเวณดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบทิศทางการเบี่ยงจราจร

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.