กทพ. ปรับปรุงและย้ายช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปู่เจ้าสมิงพราย ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท เอ็นทรัช จำกัด จะดำเนินการปรับปรุงและย้ายช่องทางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่องทางข้าเข้าของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปู่เจ้าสมิงพราย ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) โดยในช่องทางที่ ๓ เดิมเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) เปลี่ยนเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด และในช่องทางที่ ๔ ช่องทางที่ ๕ เดิมเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด เปลี่ยนเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ดังนั้น กทพ.จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดช่องทางการจราจรทางเข้า ช่องที่ ๔ และ ๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.