การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร (สัญญาต่อเนื่อง 2 ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.