ลูกจ้างพนักงานพัสดุ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป เรียกถึงลำดับที่ 5 จาก 20 ใช้บัญชีถึงวันที่ 20 มี.ค. 64

แชร์

Comments are closed.