กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณ กม.21+700 ขาออก คืนวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

📌 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ให้ดำเนินการติดตั้งโครงป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your speed sign) ป้ายที่ 2 บนทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณ กม.21 + 700 ทิศทางขาออกมุ่งหน้าชลบุรี จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราว 🚧 ในคืนวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคมต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. โดยจะมีการปิดจราจรทุกช่องทางเป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที ในช่วงที่ดำเนินการยกโครงป้ายขึ้นติดตั้ง ซึ่งผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้ทางลงเมืองใหม่ลงสู่ถนนเทพรัตน์ เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณการปิดจราจรดังกล่าวได้

📌 ทั้งนี้ การติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็ว ป้ายที่ 1 บริเวณ กม.11 + 600 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สามารถติดตั้งแล้วเสร็จตามแผน มีการปิดจราจรเพียง 5 นาที ในช่วงยกโครงป้ายขึ้นติดตั้ง อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการ และ ติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้าเพื่อติดตั้งโครงป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your speed sign) ป้ายที่ 2

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ ☎ 080-2284443 คุณศักดิ์ชาย กลิ่นจำปา (ผู้ดูแลโครงการ)

Comments are closed.