การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๑๒/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564

Comments are closed.