การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Matrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564

 

แชร์

Comments are closed.