การซื้อ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก็าซ เพื่อติดตั้งในห้อง Server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๒/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564

วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 24 มีนาคม 2564

Comments are closed.