การซื้อ อุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับห้องออกอากาศ และห้องสตูดิโอ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารพิเศษ กทพ.

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๓๐/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพุธ, 17 มีนาคม 2564

Comments are closed.

การซื้อ อุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับห้องออกอากาศ และห้องสตูดิโอ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารพิเศษ กทพ.

เลขที่สอบราคา:   กจด.ปซ.๓๐/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ:     วันพุธ, 17 มีนาคม 2564

Comments are closed.