การซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิดอล จำนวน ๑ คัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๓/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564

วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2564

แชร์

Comments are closed.