กทพ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นายประเสริฐ เหลืองบริบูรณ์ บิดา นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้ชำนาญการ (ด้านการบริหาร) เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นายประเสริฐ เหลืองบริบูรณ์ บิดา นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และอดีตกรรมการ กทพ. โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.